spotkanie

 • Monika Bobako, Paweł Mościcki → spotkanie o historii ratowniczej

  Monika Bobako, Paweł Mościcki → spotkanie o historii ratowniczej

  Jaką rolę pełnią kibuce obecnie? Zarówno jako miejsce budowania relacji i wykonywania pracy, jak i przestrzeń osadnictwa i realizowania strategii państwowych? Czy mogą stać się częścią przyszłości, w której bezpieczeństwo nie będzie zależne od religii, narodowości czy pochodzenia?

 • Michał Bilewicz, Karolina Sulej, Małgorzata Wosińska → spotkanie o pamięci

  Michał Bilewicz, Karolina Sulej, Małgorzata Wosińska → spotkanie o pamięci

  Czy poznawanie historii pomaga w lepszym rozumieniu teraźniejszości? Jak zagłębianie się w przeszłość wspiera działanie dla sprawiedliwszej przyszłości? Czy odkrywanie trudnej i opartej na konfliktach przeszłości może przyczyniać się do pojednania i współpracy?

 • Nawojka Bauer, Justyna Kozłowska, Agnieszka Sural, Małgorzata Waszczuk → spotkanie o upamiętnianiu grochowskiego kibucu

  Nawojka Bauer, Justyna Kozłowska, Agnieszka Sural, Małgorzata Waszczuk → spotkanie o upamiętnianiu grochowskiego kibucu

  Jak upamiętniać działalność, po której nie został żaden ślad? Jakie są potrzeby osób zamieszkujących w historycznych granicach kibucu, a jakie żydowskiej i ogólnowarszawskiej społeczności?

 • Aleksandra Janus, Weronika Pelczyńska → spotkanie o niematerialnym upamiętnianiu

  Aleksandra Janus, Weronika Pelczyńska → spotkanie o niematerialnym upamiętnianiu

  Jak upamiętniać miejsce, po którym nie został żaden fizyczny ślad? Jak przywracać do współczesności dziedzictwo, które nie wpisuje się w dominujące narracje? Czy pamiętanie musi ograniczać się do materialnych tablic, pomników i obelisków? Porozmawiamy o możliwościach niematerialnego upamiętnienia.

 • Marta Kapełuś, Magdalena Kicińska → spotkanie o upamiętnianiu żydowskiego dziedzictwa

  Marta Kapełuś, Magdalena Kicińska → spotkanie o upamiętnianiu żydowskiego dziedzictwa

  Jak jest upamiętniane żydowskie dziedzictwo? Kto w Polsce pamięta o historii tej społeczności? Jakie strategie artystyczne się sprawdziły, a które przeszły bez echa lub wygenerowały zbędne napięcia społeczne? Zapraszamy na spotkanie poświęcone formom upamiętniania żydowskiej historii i dziedzictwa.

 • Magdalena Galus, Agnieszka Kowalska → spotkanie o przyrodzie

  Magdalena Galus, Agnieszka Kowalska → spotkanie o przyrodzie

  Trzecie spotkanie z cyklu „Grochów szczęśliwy” to bezpośredni zwrot do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego. Chcemy rozmawiać o tym, co można robić na rzecz zaniedbywanego, pobliskiego rezerwatu Olszynka Grochowska czy Zakola Wawerskiego. Jaką rolę mają rozległe, a jednocześnie często oddalone obszary cenne przyrodniczo, a jaką mniejsze, ale pobliskie tereny zielone? Jak i po co budować relacje z naturą, która będzie odpowiedzialna klimatycznie?…

 • Joanna Erbel, Weronika Parfianowicz → spotkanie o przyszłości

  Joanna Erbel, Weronika Parfianowicz → spotkanie o przyszłości

  Drugie spotkanie z cyklu „Grochów szczęśliwy” to okazja do rozmawiania o lokalnych praktykach i tradycjach, które należy kontynuować albo odnowić dla zapewnienia bezpiecznej przyszłości. Porozmawiamy o tym, czego uczy przeszłość i co przyniesie przyszłość. Jak się do niej adaptować na Grochowie i w Warszawie, ale i w skali globalnej.

 • Agata Twardoch, Anna Wrońska → spotkanie o architekturze

  Agata Twardoch, Anna Wrońska → spotkanie o architekturze

  Inaugurujemy nowy cykl — „Grochów szczęśliwy”! W czasie pierwszego spotkania porozmawiamy o starych i nowych grochowskich osiedlach z punktu widzenia warunków życia, jakie tworzyły i tworzą. Zastanowimy się, jakie powinny być miasta, by odpowiadały na różnorodne potrzeby, były inkluzywne, przyjazne ludziom i przyrodzie. O architekturze na miarę miasta szczęśliwego opowiedzą architektka, urbanistka i profesorka Agata Twardoch oraz historyczka sztuki, redaktorka…

 • Łukasz Drozda

  Łukasz Drozda

  Zapraszamy na spotkanie z Łukaszem Drozdą — politologiem, urbanistą i doktorem nauk o polityce publicznej. Adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowca w School of Ideas Uniwersytetu SWPS. Jako badacz z obszaru studiów miejskich szczególnie interesuje się gentryfikacją oraz procesami stanowienia polityki miejskiej w Europie Środkowej i Wschodniej. Autor kilku książek, między innymi „Uszlachetniając przestrzeń.…