Monika Bobako

  • Monika Bobako, Nina Michnik, Paweł Mościcki → spotkanie

    Monika Bobako, Nina Michnik, Paweł Mościcki → spotkanie

    Jaką rolę pełnią kibuce obecnie? Zarówno jako miejsce budowania relacji i wykonywania pracy, jak i przestrzeń osadnictwa i realizowania strategii państwowych? Czy mogą stać się częścią przyszłości, w której bezpieczeństwo nie będzie zależne od religii, narodowości czy pochodzenia?