Weronika Parfianowicz

Kulturoznawczyni. Pracuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się mieszkalnictwem w Europie Środkowej, ideami ekosocjalizmu i postwzrostu oraz upowszechnianiem wiedzy na temat kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Jest autorką „Europa Środkowa w tekstach i działaniach. Polskie i czeskie dyskusje” (2016) i współredaktorką „Ćwiczenia z mieszkania. Praktyki, polityki, estetyki” (2018). Działa w związku zawodowym Inicjatywa Pracownicza.

  • Joanna Erbel, Weronika Parfianowicz → spotkanie o przyszłości

    Joanna Erbel, Weronika Parfianowicz → spotkanie o przyszłości

    Drugie spotkanie z cyklu „Grochów szczęśliwy” to okazja do rozmawiania o lokalnych praktykach i tradycjach, które należy kontynuować albo odnowić dla zapewnienia bezpiecznej przyszłości. Porozmawiamy o tym, czego uczy przeszłość i co przyniesie przyszłość. Jak się do niej adaptować na Grochowie i w Warszawie, ale i w skali globalnej.