Joanna Erbel

Socjolożka i ekspertka do spraw mieszkaniowych. Dyrektorka do spraw protopii CoopTech Hub, członkini Zarządu PLZ Spółdzielni oraz Rady Fundacji Rynku Najmu. Autorka książek „Poza własnością. W stronę udanej polityki mieszkaniowej” (2020) oraz „Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze” (2022). Współpracuje z działającą na rzecz neuroróżnorodności Fundacją A/typowi.

  • Joanna Erbel, Weronika Parfianowicz → spotkanie o przyszłości

    Joanna Erbel, Weronika Parfianowicz → spotkanie o przyszłości

    Drugie spotkanie z cyklu „Grochów szczęśliwy” to okazja do rozmawiania o lokalnych praktykach i tradycjach, które należy kontynuować albo odnowić dla zapewnienia bezpiecznej przyszłości. Porozmawiamy o tym, czego uczy przeszłość i co przyniesie przyszłość. Jak się do niej adaptować na Grochowie i w Warszawie, ale i w skali globalnej.