Marta Palińska

Absolwentka Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracowała z Fundacją Anne Frank jako edukatorka, gdzie zajmowała się edukacją rówieśniczą i antydyskryminacyjną. Stworzyła interaktywny przewodnik „Miejsca pamięci o Żydach i Żydówkach w Gubinie i Guben”. Współtworzyła audycję „jutro” w radiu Newonce i „Pasmo dla ziemi” w Radiu Kapitał. Publikowała w noizz.pl i „Rzeczpospolitej”. W 2019 roku była nominowana do nagrody Superbohaterki „Wysokich Obcasów”. Obecnie pracuje jako specjalistka ds. komunikacji w Greenpeace Polska. Jest członkinią zarządu fundacji Dom Sztuki od jej powstania oraz kuratorką cyklu „Grochów szczęśliwy”.

📨 marta@domsztuki.org

 • Ogród spółdzielczy → nabór

  Ogród spółdzielczy → nabór

  Nie masz planów na majówkę? Spędź ją z nami! Po raz pierwszy w tym roku spotkamy się, żeby zaplanować sezon, a może nawet coś posiać!

 • KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  Od kwietnia do lipca grupa ponad dziesięciu osób będzie wspólnie pracować nad twórczym upamiętnieniem grochowskiego kibucu.

 • KIBBUTZ → nabór do grupy warsztatowej

  KIBBUTZ → nabór do grupy warsztatowej

  Badaczki, artyści, mieszkanki! Praktycy, teoretyczki i marzyciele — zapraszamy do kolektywnego procesu. Będziemy rozmawiać o rolniczej i żydowskiej historii Grochowa, pracować ze znanymi i jeszcze nieodkrytymi formami upamiętnień oraz zastanawiać się nad tym, jak działać z przeszłością w duchu współodpowiedzialności za przyszłość.

 • Pojedź na żniwa do grochowskiego kibucu → wspólne upamiętnienie

  Pojedź na żniwa do grochowskiego kibucu → wspólne upamiętnienie

  Od września spotykaliśmy się, żeby rozmawiać o pamięci i upamiętnianiu, historii wiejskiej i żydowskiej, tworzeniu sąsiedztwa i dobrych ram współpracy. Czerpiąc z nurtów idących w poprzek, wtrącających się i krytycznych, zdecydowaliśmy się na działanie, które można nazwać śmiesznym. To nasza strategia.

 • Zmaluj happening → wspólne malowanie

  Zmaluj happening → wspólne malowanie

  Od września do listopada grupa kilkunastoosobowa grupa wspólnie pracowała nad twórczym upamiętnieniem grochowskiego kibucu. W duchu współodpowiedzialności za przeszłość i przyszłość, lokalną społeczność i siebie nawzajem potraktowaliśmy archiwa na temat tej wspólnotowej, żydowskiej i głęboko osadzonej w ziemi działalności jako „wyzwania rzuconego przyszłości”.

 • KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  Od września do listopada grupa niemal trzydziestu osób będzie wspólnie pracować nad twórczym upamiętnieniem grochowskiego kibucu.

 • KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  Od września do listopada grupa niemal trzydziestu osób będzie wspólnie pracować nad twórczym upamiętnieniem grochowskiego kibucu.

 • KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  Od września do listopada grupa niemal trzydziestu osób będzie wspólnie pracować nad twórczym upamiętnieniem grochowskiego kibucu.

 • KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  Od września do listopada grupa niemal trzydziestu osób będzie wspólnie pracować nad twórczym upamiętnieniem grochowskiego kibucu.