Opowieści przy stole × Retrospekcja → wspólne upamiętnianie

Na terenie dzisiejszego Osiedla Ostrobramska sto lat temu działała żydowska ferma rolnicza Hechaluc. Zapraszamy do wspólnego przywołania historii osób, które współtworzyły to miejsce. Przy stole — czyli centrum wspólnotowego życia, zarówno kiedyś, jak i współcześnie — opowiemy o losach osób, których życiorysy można częściowo zrekonstruować dzięki zdjęciom i zbiorze wspomnień „Na polach Grochowa”.

Wiemy, że osoby te przyjeżdżały ze wszystkich zakątków Polski, z różnych rodzin i odmiennych powodów. Co działo się z nimi później? Czy zrealizowali marzenie o życiu w bezpiecznym państwie? Poza opowieściami podejmiemy się także zrekonstruowania mozaiki, którą w uroczystość żniw układano z kwiatów, owoców i warzyw.

Spotkanie na Osiedlu Ostrobramska zostanie połączone ze zdjęciem z 1921 roku przywołującym przedwojenną historię tego miejsca. Współczesne osiedle mieszkaniowe zostanie zestawione z krajobrazem, po którym nie został żaden ślad. Będzie można sfotografować się na tym historycznym tle i otrzymać pamiątkowe czarno-białe zdjęcie.

🌾 Od kwietnia do lipca grupa wyłoniona w otwartym naborze pracowała nad twórczym upamiętnieniem grochowskiego kibucu. W czasie warsztatów poznawaliśmy się, uwspólnialiśmy wiedzę o historii tego miejsca i przyglądaliśmy się różnym formom upamiętnień. Wydarzenie, do którego zapraszamy, jest efektem tego procesu.

Współtworzące osoby: Anna Gądek, Paula Jaszczak, Maria Piekarska-Baronet, Dagmara Siwczyk, Dorota Stolarska-Kultys („Opowieści przy stole”) + Kamila Szejnoch („Retrospekcja”)
Prowadzenie procesu: Dorian Widawski
Koordynacja: Marta Palińska
Produkcja: Barbara Nowak
Promocja: Melissa Czaplicka, Antonina Dukowicz

KIBBUTZ | Opowieści przy stole × Retrospekcja | wspólne upamiętnienie

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy.

Cykl jest objętym patronatem Magazynu „Szum”.