Dorian Widawski

Absolwent kulturoznawstwa na Wydziale „Artes Liberales” i socjologii w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był inicjatorem podkastu Odsłuch społeczny i grupy teatralnej 3kolektyw, a obecnie pracuje jako animator sąsiedzki. Współtworzył „Założenia do Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2020-2030” w zakresie kultury. Jego teksty były publikowane w „Czasie Kultury”, „Dialogu”, „Krytyce Politycznej” i „Magazynie Szum”. W 2023 roku został finalistą Stypendium im. Stanisława Wyspiańskiego i stypendystą Miasta Stołecznego Warszawy. Jest radnym Osiedla Grochów-Północny, inicjatorem Domu Sztuki i członkiem zarządu fundacji. Wychowuje psa, dba o ogród warzywny i stara się nie spieszyć.

📨 dorian@domsztuki.org

 • Pojedź na żniwa do grochowskiego kibucu → wspólne upamiętnienie

  Pojedź na żniwa do grochowskiego kibucu → wspólne upamiętnienie

  Od września spotykaliśmy się, żeby rozmawiać o pamięci i upamiętnianiu, historii wiejskiej i żydowskiej, tworzeniu sąsiedztwa i dobrych ram współpracy. Czerpiąc z nurtów idących w poprzek, wtrącających się i krytycznych, zdecydowaliśmy się na działanie, które można nazwać śmiesznym. To nasza strategia.

 • Zmaluj happening → wspólne malowanie

  Zmaluj happening → wspólne malowanie

  Od września do listopada grupa kilkunastoosobowa grupa wspólnie pracowała nad twórczym upamiętnieniem grochowskiego kibucu. W duchu współodpowiedzialności za przeszłość i przyszłość, lokalną społeczność i siebie nawzajem potraktowaliśmy archiwa na temat tej wspólnotowej, żydowskiej i głęboko osadzonej w ziemi działalności jako „wyzwania rzuconego przyszłości”.

 • KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  Od września do listopada grupa niemal trzydziestu osób będzie wspólnie pracować nad twórczym upamiętnieniem grochowskiego kibucu.

 • KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  Od września do listopada grupa niemal trzydziestu osób będzie wspólnie pracować nad twórczym upamiętnieniem grochowskiego kibucu.

 • KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  Od września do listopada grupa niemal trzydziestu osób będzie wspólnie pracować nad twórczym upamiętnieniem grochowskiego kibucu.

 • KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  Od września do listopada grupa niemal trzydziestu osób będzie wspólnie pracować nad twórczym upamiętnieniem grochowskiego kibucu.

 • KIBBUTZ → dołącz do kolektywnego procesu twórczego

  KIBBUTZ → dołącz do kolektywnego procesu twórczego

  Zapraszamy do kolektywnego procesu, którego efektem będzie materialne lub performatywne upamiętnienie grochowskiego kibucu. Zapraszamy bez względu na wiek, doświadczenie artystyczne czy stopień mobilności. Nabór potrwa do 24 września.

 • Berlin Alexanderplatz (2020) → sąsiedzkie spotkania filmowe

  Berlin Alexanderplatz (2020) → sąsiedzkie spotkania filmowe

  Spektakularny powrót do legendarnej powieści Alfreda Döblina, a zarazem śmiały dialog z serialem Rainera Wernera Fassbindera pod tym samym tytułem. Akcja opowieści została przeniesiona z międzywojnia w czasy współczesne. Francis ma za sobą mroczną przeszłość, ale po migracji do Niemiec chce rozpocząć uczciwe życie. Jednak bez papierów czeka na niego tylko praca na czarno i ciąg upokorzeń, przez co ulega…

 • Mowa ptaków (2019) → sąsiedzkie spotkania filmowe

  Mowa ptaków (2019) → sąsiedzkie spotkania filmowe

  Nakręcony na podstawie scenariusza Andrzeja Żuławskiego ekranowy dialog pomiędzy ojcem i synem. „Mowa ptaków” łączy nostalgię z furią, a wzniosłość z humorem. Bohaterami filmu są osoby funkcjonujące na marginesie społeczeństwa. To opowieść o wykluczeniu i alienacji we współczesnej Polsce oraz szukaniu swojego miejsca w świecie, w którym każdą odmienność próbuje się zepchnąć w niebyt.