Cień szansy / ogródek → performans partycypacyjny

Zbyt często historie opowiadamy z perspektywy globalnej i bezosobowej. Wróćmy do opowieści lokalnej — do początku, do człowieka, do siebie. Zapraszamy do udziału w performansie partycypacyjnym Anny Gądek.

Kontekstem dla tego działania jest żydowska ferma rolnicza, która działała na Grochowie od 1919 do 1942 roku. Było to miejsce testowania i wdrażania nowych idei socjalistycznych, syjonistycznych czy związanych z rolami płciowymi. Z jednej strony miejsce to funkcjonowało pod presją trudności finansowych i rosnącego antysemityzmu. Z drugiej — udawało się współpracować na kolektywnych zasadach i stale marzyć o bezpiecznym miejscu. Zagłębiając się w historie tego kibucu można odkryć wiele przykładów udanej współpracy i powodów do radości. Szybko dociera się także do cieni — tego, że historyczne zależności mają znaczenie także współcześnie.

Jak mówi autorka działania: „Umysł ludzki lubi dualizm. Lubi oceniać. Kreujemy rzeczywistość poprzez koncepty: dobro / zło, my / oni, pokój / wojna, oprawca / ofiara, wolność / niewola, granica / bezkres, życie / śmierć, światło / cień. Wszystko to nie istnieje bez siebie nawzajem, raczej stale się dopełnia. Historie miewają swoje cienie. A jakie są nasze osobiste cienie? Na globalne perspektywy nie mamy wpływu. Mamy za to wpływ na świat, który tworzymy w najbliższym otoczeniu — w swoim ogródku. Zapraszam do podjęcia próby oswojenia, zharmonizowania i zintegrowania własnych cieni”.

Anna Gądek — artystka interdyscyplinarna. W 2009 roku obroniła dyplom z rzeźby w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Wraz z siostrą Elą współtworzy długofalowy projekt dotyczący bliźniaczej tożsamości „Diversity in Unity” oraz grupę „Kuratorki”. Zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętą rzeźbą i instalacją, ale w ostatnim czasie coraz częściej sięga po formy efemeryczne i metody performansu. Jej zainteresowania krążą także wokół teatru, szczególnie tworzenia lalek teatralnych i scenografii. Od wielu lat pracuje jako specjalistka rzemiosł teatralnych w teatralnych i telewizyjnych produkcjach. W 2022 i 2023 roku była stypendystką Marszałka Województwa Opolskiego „Marszałkowskie Talenty”, a w 2022 roku Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS. Brała udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje w Warszawie.

🌾 Od kwietnia do lipca grupa wyłoniona w otwartym naborze pracowała nad twórczym upamiętnieniem grochowskiego kibucu. W czasie warsztatów poznawaliśmy się, uwspólnialiśmy wiedzę o historii tego miejsca i przyglądaliśmy się różnym formom upamiętnień. Wydarzenie, do którego zapraszamy, jest efektem tego procesu.

Prowadzenie procesu: Dorian Widawski
Koordynacja: Marta Palińska
Produkcja: Barbara Nowak
Promocja: Melissa Czaplicka, Antonina Dukowicz

KIBBUTZ | Cień szansy / Ogródek | performans partycypacyjny

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy.

Cykl jest objętym patronatem Magazynu „Szum”.