Magdalena Galus

Przyrodniczka i absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Od trzynastu lat związana z Centrum Ochrony Mokradeł, w którym była wolontariuszką, koordynatorką projektu czynnej ochrony siedlisk przyrodniczych czy członkinią zarządu, a od 2022 roku jest jego dyrektorką. Wspólnie z Grupą ZAKOLE angażuje się w ochronę Zakola Wawerskiego, czyli unikatowego kompleksu siedlisk mokradłowych w Warszawie.

  • Magdalena Galus, Agnieszka Kowalska → spotkanie o przyrodzie

    Magdalena Galus, Agnieszka Kowalska → spotkanie o przyrodzie

    Trzecie spotkanie z cyklu „Grochów szczęśliwy” to bezpośredni zwrot do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego. Chcemy rozmawiać o tym, co można robić na rzecz zaniedbywanego, pobliskiego rezerwatu Olszynka Grochowska czy Zakola Wawerskiego. Jaką rolę mają rozległe, a jednocześnie często oddalone obszary cenne przyrodniczo, a jaką mniejsze, ale pobliskie tereny zielone? Jak i po co budować relacje z naturą, która będzie odpowiedzialna klimatycznie?…