Agnieszka Kowalska

Dziennikarka i historyczka sztuki. Przez piętnaście lat pracowała w „Gazecie Wyborczej”, była redaktorką naczelną serwisu Warszawawarsaw.com, a obecnie jest związana z Fundacją Nowej Kultury „Bęc Zmiana”. Autorka alternatywnych przewodników po Warszawie i okolicach: „Zrób to w Warszawie!” (2010) „Letnisko. Subiektywny przewodnik po linii otwockiej” (2021) czy „Zielona Warszawa” (2022). Mieszkanka Falenicy, ogrodniczka-amatorka i miłośniczka psów.

  • Aleksandra Janus, Weronika Pelczyńska → spotkanie o niematerialnym upamiętnianiu

    Aleksandra Janus, Weronika Pelczyńska → spotkanie o niematerialnym upamiętnianiu

    Jak upamiętniać miejsce, po którym nie został żaden fizyczny ślad? Jak przywracać do współczesności dziedzictwo, które nie wpisuje się w dominujące narracje? Czy pamiętanie musi ograniczać się do materialnych tablic, pomników i obelisków? Porozmawiamy o możliwościach niematerialnego upamiętnienia.

  • Magdalena Galus, Agnieszka Kowalska → spotkanie o przyrodzie

    Magdalena Galus, Agnieszka Kowalska → spotkanie o przyrodzie

    Trzecie spotkanie z cyklu „Grochów szczęśliwy” to bezpośredni zwrot do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego. Chcemy rozmawiać o tym, co można robić na rzecz zaniedbywanego, pobliskiego rezerwatu Olszynka Grochowska czy Zakola Wawerskiego. Jaką rolę mają rozległe, a jednocześnie często oddalone obszary cenne przyrodniczo, a jaką mniejsze, ale pobliskie tereny zielone? Jak i po co budować relacje z naturą, która będzie odpowiedzialna klimatycznie?…