Łukasz Drozda

Politolog, urbanista i doktor nauk o polityce publicznej. Adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowca w School of Ideas Uniwersytetu SWPS. Jako badacz z obszaru studiów miejskich szczególnie interesuje się gentryfikacją oraz procesami stanowienia polityki miejskiej w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest autorem kilku książek, między innymi „Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy” (2017), „Urbanistyka oddolna. Koszmar partycypacji a wytwarzanie przestrzeni” (2019) czy „Dziury w ziemi. Patodeweloperka w Polsce” (2023).

  • Łukasz Drozda

    Łukasz Drozda

    Zapraszamy na spotkanie z Łukaszem Drozdą — politologiem, urbanistą i doktorem nauk o polityce publicznej. Adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowca w School of Ideas Uniwersytetu SWPS. Jako badacz z obszaru studiów miejskich szczególnie interesuje się gentryfikacją oraz procesami stanowienia polityki miejskiej w Europie Środkowej i Wschodniej. Autor kilku książek, między innymi „Uszlachetniając przestrzeń.…