Mania Cieśla

Doktora i historyczka związana z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. W ramach Stowarzyszenia imienia Szymona An-skiego od dziesięciu lat jest koordynatorką projektu upamiętniania Kibucu Grochów.