Mania Cieśla → spacer śladami grochowskiego kibucu

Zapraszamy na spacer śladami grochowskiego kibucu, który poprowadzi Mania Cieśla — doktora i historyczka związana z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Od dziesięciu lat w ramach Stowarzyszenia imienia Szymona An-skiego jest koordynatorką projektu upamiętniania Kibucu Grochów.

Pierwsze osoby, które tuż przy granicy Warszawy zainicjowały działalność żydowskiej fermy rolniczej, zaczęły pracę w 1920 roku. Trudności finansowe w latach trzydziestych i rosnący antysemityzm utrudniały funkcjonowanie tego miejsca, ale nawet początek wojny nie zatrzymał kibucników i kibucniczek. Gospodarstwo działało do 1942 roku i nie udało się go odbudować po wojnie. W miejscu uprawianych buraków, pomidorów czy rabarbaru wyrosły bloki, sklepy i zajezdnia autobusowa. Nie istnieje trwały ślad, który przypominałby o tej rolniczej, wspólnotowej i żydowskiej działalności. 

🌾 Czym jest KIBBUTZ?
Jako Dom Sztuki po raz drugi zajmujemy się żydowską historią na Grochowie. Głównym tematem, na którym się skupimy, jest odpowiedzialne budowanie sąsiedztw. Chcemy rozmawiać o przyszłości, w której bezpieczeństwo nie będzie zależne od religii, narodowości czy pochodzenia. Będziemy zastanawiać się, jak może wyglądać współzamieszkiwanie w czasie nawarstwiających się kryzysów humanitarnych, klimatycznych i ekonomicznych. Zaprosimy do udziału w grupie warsztatowej, na spotkania i spacery. Działania zakończymy w lipcu, kiedy zaprezentujemy efekty wspólnej pracy twórczej i odbędzie się koncert.

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy.

Cykl jest objętym patronatem Centrum Kultury Jidysz, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Magazynu „Szum”.