Szum, szept, szmer. Usłyszeć kibuc we współczesnym mieście → spacer dźwiękowy

W latach 1919-1942 na Grochowie działał kibuc, czyli żydowska ferma rolnicza. Gospodarstwa nie udało się odbudować po wojnie, choć był taki plan. Dziś w miejscach, gdzie rosły buraki, pomidory czy rabarbar, słychać dźwięki osiedlowej codzienności: handlu, transportu i rozmów.

Czy we współczesnym mieście słychać ślady przeszłości? Można usłyszeć dźwięki pozostałe po rolniczej społeczności kibucu? Jeśli nie da się ich usłyszeć, to czy można wyobrazić sobie brzmienie tamtego miejsca? Zapraszamy na spacer po terenie dawnego kibucu połączony z warsztatem dźwiękowym. W niewielkich grupach nagramy szumy, szepty i szmery, a następnie opracujemy wspólny utwór.

KIBBUTZ | spacer dźwiękowy

Wydarzenie jest efektem współpracy Centrum Kultury Jidysz i Domu Sztuki.

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy i dofinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Cykl jest objętym patronatem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Magazynu „Szum”.