Zmaluj happening → wspólne malowanie

Od września do listopada grupa kilkunastoosobowa grupa wspólnie pracowała nad twórczym upamiętnieniem grochowskiego kibucu. W duchu współodpowiedzialności za przeszłość i przyszłość, lokalną społeczność i siebie nawzajem potraktowaliśmy archiwa na temat tej wspólnotowej, żydowskiej i głęboko osadzonej w ziemi działalności jako „wyzwania rzuconego przyszłości”.

W niedzielę (26 listopada) zaprezentujemy efekty naszej pracy. Wcześniej zapraszamy do wspólnego malowania niezbędnych rekwizytów, rozmów i poznawania. Zarówno siebie nawzajem, jak i historii społeczności żydowskiej na Grochowie.


🎬 Wierzymy, że finał projektu to tylko część działania. Dlatego od początku nasz proces jest dokumentowany przez reżysera Pawła Wiszomirskiego. Biorąc udział w tym wydarzeniu wyrażasz zgodę na utrwalenie swojego wizerunku i wykorzystanie go przy pracy nad materiałem filmowym.

Współtworzące osoby: Agata Brzozowicz, Agata Czarnocka, Bartosz Dzięgiel, Michalina Gdula, Zulejka Nowicka, Marta Palińska, Julia Ślusarczyk, Ruta Śpiewak, Dorian Widawski, Magdalena Wrońska
Opiekun warsztatów: Dorian Widawski
Koordynacja: Marta Palińska
Dokumentacja procesu: Paweł Wiszomirski
Promocja: Melissa Czaplicka, Antonina Dukowicz
Produkcja: Barbara Nowak

Czym jest KIBBUTZ?
Historia grochowskiego kibucu zaczyna się w 1919 roku. Rok później pojawiła się pierwsza grupa, która tuż przy granicy Warszawy uruchomiła ten pionierski projekt. Trudności finansowe w latach trzydziestych i rosnący antysemityzm utrudniały działanie, ale nawet początek wojny nie zatrzymał kibucników i kibucniczek. Gospodarstwo funkcjonowało do 1942 roku i nie udało się go odbudować po wojnie. Niestety pamięć o tej głęboko socjalistycznej, kolektywnej i rolniczej aktywności jest raczej niewielka. Żydowska obecność i rolnicze dziedzictwo nie jest na Grochowie celebrowane.

🌾 KIBBUTZ jest naturalną konsekwencją dotychczasowej działalności Domu Sztuki. W czasie organizowanych spotkań wyraźnie wybrzmiewała wielka pustka, jaką jest zapomniane żydowskie dziedzictwo. Kibuc może być jednym z pozytywnych przykładów tego, jak wiele możemy wyciągnąć z przeszłości dla teraźniejszych praktyk. Chcemy dołożyć małą cegiełkę, zasiać kolejne ziarno w przywracaniu tej historii. Kontynuować ogromną pracę, jaką wykonało Stowarzyszenie imienia Szymona An-skiego na czele z Manią Cieślą czy zespół kobiet, które opracowały raport „Upamiętnienie Kibucu Grochów. Konteksty, opinie, możliwości” (2019).

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach programu Warszawa — miasto otwarte, realizowanego przez Fundację Inna Przestrzeń.

Cykl jest objęty patronatem Żydowskiego Instytutu Historycznego, a partnerem jest Miejsce Akcji Paca 40.