KIBBUTZ → nabór do grupy warsztatowej

Badaczki, artyści, mieszkanki! Praktycy, teoretyczki i marzyciele — zapraszamy do kolektywnego procesu. Będziemy rozmawiać o rolniczej i żydowskiej historii Grochowa, pracować ze znanymi i jeszcze nieodkrytymi formami upamiętnień oraz zastanawiać się nad tym, jak działać z przeszłością w duchu współodpowiedzialności za przyszłość.

W efekcie wspólnego procesu opracujemy upamiętnienie grochowskiego kibucu. Trwałe lub tymczasowe, materialne lub performatywne, jedno lub kilka. Nie zakładamy konkretnej formy działania. Będziemy czerpać z metod tańca i ruchu, muzyki i dźwięku, fotografii i tego wszystkiego, co wniosą osoby współtworzące grupę warsztatową. 

Warsztaty będą odbywały się
→ co dwa tygodnie w soboty
→ od 27 kwietnia do 6 lipca
→ między 11:00 a 15:00, z nieco dłuższą przerwą w połowie.

Czym jest KIBBUTZ?
Jako Dom Sztuki po raz drugi będziemy zajmować się żydowską historią na Grochowie. Głównym tematem, na którym się skupimy, jest odpowiedzialne budowanie sąsiedztw. Chcemy rozmawiać o przyszłości, w której bezpieczeństwo nie będzie zależne od religii, narodowości czy pochodzenia. Będziemy zastanawiać się, jak może wyglądać współzamieszkiwanie w czasie nawarstwiających się kryzysów humanitarnych, klimatycznych i ekonomicznych. Zaprosimy do udziału w grupie warsztatowej, na spotkania i spacery. Działania zakończymy w lipcu, kiedy zaprezentujemy efekty wspólnej pracy twórczej i odbędzie się koncert.

Prowadzenie procesu: Dorian Widawski
Koordynacja: Marta Palińska
Produkcja: Barbara Nowak
Promocja: Melissa Czaplicka, Antonina Dukowicz

Kibuc na Grochowie
Pierwsze osoby, które tuż przy granicy Warszawy uruchomiły ten pionierski projekt, zaczęły pracę w 1920 roku. Trudności finansowe w latach trzydziestych i rosnący antysemityzm utrudniały działanie, ale nawet początek wojny nie zatrzymał kibucników i kibucniczek, których liczba stale rosła. Gospodarstwo funkcjonowało do 1942 roku, jednak nie udało się go odbudować po wojnie. W miejscu uprawianych buraków, pomidorów czy rabarbaru wyrosły bloki, sklepy i zajezdnia autobusowa. Nie istnieje trwały ślad, który przypominałby o tej rolniczej, wspólnotowej i żydowskiej działalności. 

KIBBUTZ | warsztaty twórcze

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy.

Cykl jest objętym patronatem Centrum Kultury Jidysz, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Magazynu „Szum”.