KIBBUTZ → nabór do grupy warsztatowej

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy.

Cykl jest objętym patronatem Centrum Kultury Jidysz, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Magazynu „Szum”.