KIBBUTZ → dołącz do kolektywnego procesu twórczego

KIBBUTZ | warsztaty twórcze

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach programu Warszawa — miasto otwarte, realizowanego przez Fundację Inna Przestrzeń.

Cykl jest objętym patronatem Żydowskiego Instytutu Historycznego, a partnerem jest Miejsce Akcji Paca 40.