Mateusz Wojcieszak

Z wykształcenia jest prawnikiem, ale serce i wiele godzin pracy zaangażował przede wszystkim w III sektor. Pełni funkcję prezesa zarządu Fundacji Pole Dialogu, gdzie rozwija narzędzia partycypacji w miastach w całej Polsce. Jest członkiem zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, czyli największego w Polsce zrzeszenia organizacji społecznych, a także członkiem Rady ds. budżetu obywatelskiego przy Prezydencie m.st. Warszawy. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Stocznia, Fundacją im. Stefana Batorego oraz wieloma innymi organizacjami społecznymi. Dzieli czas i energię między Warszawę a rodzinny Radom, gdzie do niedawna pełnił funkcję pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. młodzieży. Szczególnie interesuje go praktyczne wykorzystanie narzędzi partycypacji w skomplikowanych zagadnieniach publicznych, między innymi przy tworzeniu lokalnych polityk klimatycznych. W wolnym czasie chorobliwie odwiedza warszawskie teatry. Jest członkiem rady fundacji Dom Sztuki od jej powstania.