Agnieszka Tratkiewicz-Nawrocka

Wykształcenie i pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w dziedzinie rewaloryzacji obiektów i układów zabytkowych. W latach osiemdziesiątych skupiła się na działalności wydawniczej, wystawienniczej i szkoleniowej związanej z architekturą i urbanistyką. Była redaktorem miesięcznika „Architektura”, czasopisma „Arche” i wielu publikacji Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Współpracowała przy tworzeniu serii „Architektura w Warszawie” (2002-2006), czyli „pierwszego na polskim rynku profesjonalnego katalogu nowej generacji prezentującego najważniejsze i najciekawsze zachowane obiekty Warszawy od czasów najdawniejszych po początek XXI wieku” autorstwa historyczki sztuki Marty Leśniakowskiej. Za działalność wydawniczą i związaną z ochroną zabytków była wyróżniana nagrodami Ministra Kultury i Sztuki oraz Ministra Budownictwa. W 2023 roku dołączyła do rady fundacji Dom Sztuki, a powstanie inicjatywy było możliwe dzięki jej gościnności.