Monika Bobako, Nina Michnik, Paweł Mościcki → spotkanie

Jaką rolę pełnią kibuce obecnie? Zarówno jako miejsce budowania relacji i wykonywania pracy, jak i przestrzeń osadnictwa i realizowania strategii państwowych? Czy mogą stać się częścią przyszłości, w której bezpieczeństwo nie będzie zależne od religii, narodowości czy pochodzenia?

Kibuc, który działał na Grochowie od 1919 do 1942 roku, był miejscem testowania i wdrażania nowych idei — socjalistycznych, syjonistycznych czy związanych z rolami płciowymi. Z jednej strony miejsce to funkcjonowało pod presją trudności finansowych i rosnącego antysemityzmu. Z drugiej — udawało się współpracować na kolektywnych zasadach i stale marzyć o bezpiecznym miejscu. 

Z Moniką Bobako, Niną Michnik i Pawłem Mościckim porozmawiamy o historii Palestyny i konsekwencjach ruchów kibucniczych i syjonistycznych. O tym, jak historyczna działalność grochowskiego kibucu wpisuje się w sytuację, którą obserwujemy obecnie. 

🌾 Czym jest KIBBUTZ?
Jako Dom Sztuki po raz drugi będziemy zajmować się żydowską historią na Grochowie. Głównym tematem, na którym się skupimy, jest odpowiedzialne budowanie sąsiedztw. Chcemy rozmawiać o przyszłości, w której bezpieczeństwo nie będzie zależne od religii, narodowości czy pochodzenia. Będziemy zastanawiać się, jak może wyglądać współzamieszkiwanie w czasie nawarstwiających się kryzysów humanitarnych, klimatycznych i ekonomicznych. Zaprosimy do udziału w grupie warsztatowej, na spotkania i spacery. Działania zakończymy w lipcu, kiedy zaprezentujemy efekty wspólnej pracy twórczej i odbędzie się koncert.

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszay.

Cykl jest objętym patronatem Centrum Kultury Jidysz, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Magazynu „Szum”.