Michał Barański × Shachar Elnatan → koncert

KIBBUTZ | koncert Michała Barańskiego i Shachara Elnatana

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy.

Wydarzenie jest objęte patronatem czasopisma „Jazz Forum”, „JazzPRESS” oraz Magazynu „Szum”.