Dom Sztuki

 • Jaki Dom Sztuki? Działaj z nami! → spotkanie wprowadzające

  Jaki Dom Sztuki? Działaj z nami! → spotkanie wprowadzające

  Zapraszamy do współtworzenia Domu Sztuki! Zapraszamy do współpracy przy programie, produkcji wydarzeń, działania w ogrodzie spółdzielczym, wsparcia naszej promocji i relacji sąsiedzkich. Zapraszamy do wszystkiego, w czym czujesz się dobrze i czym chcesz się podzielić.

 • W 2024 wystroimy się jak Grochów → planujemy działania

  W 2024 wystroimy się jak Grochów → planujemy działania

  Osoby, którą znają specyfikę naszej działalności i chcą realnie się dołączyć do działań, zapraszamy na spotkanie organizacyjne. Będziemy podsumowywać tegoroczne inicjatywy i planować kolejny rok. To dobra okazja, żeby włączyć się w działalność już na etapie planowania, postulować własne strategie i proponować kierunki rozwoju.

 • Pojedź na żniwa do grochowskiego kibucu → wspólne upamiętnienie

  Pojedź na żniwa do grochowskiego kibucu → wspólne upamiętnienie

  Od września spotykaliśmy się, żeby rozmawiać o pamięci i upamiętnianiu, historii wiejskiej i żydowskiej, tworzeniu sąsiedztwa i dobrych ram współpracy. Czerpiąc z nurtów idących w poprzek, wtrącających się i krytycznych, zdecydowaliśmy się na działanie, które można nazwać śmiesznym. To nasza strategia.

 • Zmaluj happening → wspólne malowanie

  Zmaluj happening → wspólne malowanie

  Od września do listopada grupa kilkunastoosobowa grupa wspólnie pracowała nad twórczym upamiętnieniem grochowskiego kibucu. W duchu współodpowiedzialności za przeszłość i przyszłość, lokalną społeczność i siebie nawzajem potraktowaliśmy archiwa na temat tej wspólnotowej, żydowskiej i głęboko osadzonej w ziemi działalności jako „wyzwania rzuconego przyszłości”.

 • KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  Od września do listopada grupa niemal trzydziestu osób będzie wspólnie pracować nad twórczym upamiętnieniem grochowskiego kibucu.

 • Aleksandra Janus, Weronika Pelczyńska → spotkanie o niematerialnym upamiętnianiu

  Aleksandra Janus, Weronika Pelczyńska → spotkanie o niematerialnym upamiętnianiu

  Jak upamiętniać miejsce, po którym nie został żaden fizyczny ślad? Jak przywracać do współczesności dziedzictwo, które nie wpisuje się w dominujące narracje? Czy pamiętanie musi ograniczać się do materialnych tablic, pomników i obelisków? Porozmawiamy o możliwościach niematerialnego upamiętnienia.

 • KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  KIBBUTZ → warsztaty twórcze

  Od września do listopada grupa niemal trzydziestu osób będzie wspólnie pracować nad twórczym upamiętnieniem grochowskiego kibucu.

 • Marta Kapełuś, Magdalena Kicińska → spotkanie o upamiętnianiu żydowskiego dziedzictwa

  Marta Kapełuś, Magdalena Kicińska → spotkanie o upamiętnianiu żydowskiego dziedzictwa

  Jak jest upamiętniane żydowskie dziedzictwo? Kto w Polsce pamięta o historii tej społeczności? Jakie strategie artystyczne się sprawdziły, a które przeszły bez echa lub wygenerowały zbędne napięcia społeczne? Zapraszamy na spotkanie poświęcone formom upamiętniania żydowskiej historii i dziedzictwa.

 • Mania Cieśla → spacer śladami grochowskiego kibucu
  ,

  Mania Cieśla → spacer śladami grochowskiego kibucu

  Zapraszamy na spacer śladami i pamięcią po grochowskim kibucu, który poprowadzi Mania Cieśla — doktora i historyczka związana z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. W ramach Stowarzyszenia imienia Szymona An-skiego zajmowała się popularyzowaniem wiedzy o społeczności żydowskiej na Grochowie.